Sofer autobuz 2019

Transurban S.A. Satu Mare anunță organizarea concursului privind ocuparea postului vacant de Șofer Autobuz.

Condiţii generale pentru ocuparea postului solicitate candidatilor:

-Studii medii

-Permis de conducere categoria D, ctg.DE-prezintă avantaj

-Dovada că au minim un an experienţă ca şofer profesionist

-Să aibă atestat profesional de transport persoane

-Să nu aibă antecedente penale sau concedieri disciplinare

-Să fie apţi medical şi psihologic

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt ;

-cerere de participare la concurs;

-curriculum vitae;

-copii dupa actele de studii, permis de conducere, atestat profesional.

- copie a cărţii de muncă/adeverinţă care atestă vechimea în muncă.

-adeverinţă medicală ;

Actele se vor depune la sediul TRANSURBAN S.A.-Biroul Resurse Umane, situat în Satu Mare pe str. Gara Ferăstrău, nr.9, până la data de 15.02.2019 ora 15:00

Proba de concurs:interviu.

Concursul va avea loc în data de 19.02.2019 ora 10:00 la sediul Transurban S.A. str.Gara Ferăstrău nr.9, Satu Mare.

BIBLIOGRAFIE:

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.195 din 12 Decembrie 2002 (republicată) privind circulaţia pe drumurile publice.