Conducere

Adunarea Generală a Acţionarilor

Municipiul Satu Mare
Orașul Ardud
Comuna Doba
Comuna Lazuri
Comuna Păulești

Consiliul de Administraţie


Președinte: Ec. Máté Ioan

Membrii Consiliului de Administrație:

Jr. Bujor Ionuț Antonio
Ec. Butka Gergely Norbert
Av. Enătescu Maria Emilia
Ing. Leitner Ioan
Ing. Nagy Ottó Csaba
Ing. Sângeorzan Radu - Bogdan

Echipa managerială
Director General: Jr. Bujor Ionuț Antonio
Director Economic: Ec. Fabian Dana Ioana
Director Tehnic: Ing. Molnár Csaba