Conducere

Adunarea Generală a Acţionarilor

Municipiul Satu Mare
Orașul Ardud
Comuna Doba
Comuna Lazuri
Comuna Păulești

Consiliul de Administraţie


Președinte: Ec. Máté Ioan     C.V.

Membrii Consiliului de Administrație:

Jr. Bujor Ionuț Antonio      C.V.
Ec. Butka Gergely Norbert      C.V.
Av. Enătescu Maria Emilia      C.V.
Ing. Leitner Ioan      C.V.
Ing. Nagy Ottó Csaba      C.V.
Ing. Sângeorzan Radu - Bogdan      C.V.

Echipa managerială
Director General: Jr. Bujor Ionuț Antonio      C.V.
Director Economic: Ec. Fabian Dana Ioana      C.V.
Director Tehnic: Ing. Molnár Csaba      C.V.