FUNCȚIONAR ADMINISTRATIV

  TRANSURBAN S.A. Satu Mare  anunță organizarea concursului privind ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată de FUNCȚIONAR ADMINISTRATIV din cadrul biroului de Marketing, Analiză preț, Studiu de Piață.

                                                              ANUNT

                              

            TRANSURBAN S.A. Satu Mare  anunță organizarea concursului privind ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată de FUNCȚIONAR ADMINISTRATIV din cadrul biroului de Marketing, Analiză preț, Studiu de Piață.

a) Condiţii generale pentru ocuparea postului solicitate candidatilor:

            -Nivel de studii- absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

             -Cunoștințe de operare pe calculator;

            -Operativitate și rigurozitate, capacitate de organizare și coordonare;

            -Seriozitate, punctualitate, atenție la detalii;

             -Capacitate de a gestiona mai multe sarcini simultan.

             -Bune abilitati de muncă în echipă și cooperare.

             -Operativitate și rigurozitate;

            -Fără antecedente penale;

            -Să fie apţi medical;

 

b) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt ;

        -cerere de înscriere la concurs;

        -curriculum vitae;

        -copii dupa actele de studii, acte de stare civilă, copia actului de identitate.

        -copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în muncă.

       - Cazier Judiciar

       - adeverinţă medicală.

 

Actele se vor depune la sediul TRANSURBAN S.A.-Biroul Resurse Umane, situat în Satu Mare pe str. Gara Ferăstrău, nr.9, până la data de 03.12.2019 ora 15:00

Proba de concurs : probă scrisă și interviu.

Bibliografia va cuprinde urmatoarele:

-Regulament (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice;

-Codul de conduită etică al Transurban S.A.  ( se găsește pe site-ul societății la adresa www.transurbansatumare.ro

  • cap.III.5 –Norme și reguli de conduită a angajaților societății.
  • Cap.III.7- Norme și reguli de conduită în relația cu clienții.

 

Concursul va avea loc în data de 04.12.2019 ora 11:00 la sediul Transurban S.A. str.Gara Ferăstrău nr.9, Satu Mare.