Anunțuri conform prevederilor O.U.G. 109/2011

Rezultat interviu Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Raport privind selecția și întocmirea listei scurte pentru funcția de Director general Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Anunț selecție Director general

în conformitate cu prevederile O.U.G. Nr.109 din 2011, aprobată prin Legea 111 din 2016 şi Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Scrisoare de așteptări - Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Profilul candidatului - Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Plan de selecție - Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Curriculum Vitae - Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Declarație de consimțământ - Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese - Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Declarație privind situațiile prevăzute la art.6 din OUG 109/2011 - Pentru vizualizare aplicați un clic aici
 
Anunț privind rezultatul final aici

ANUNȚ privind rezultatul selecției Director Economic și Director Tehnic aici

 

Anunț selecție Director economic și Director tehnic
în conformitate cu prevederile O.U.G. Nr.109 din 2011, aprobată prin Legea 111 din 2016 şi Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Declarație de consimțământ - Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Declarație pe propria răspundere - Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Procedura de selecție - Pentru vizualizare aplicați un clic aici
 
Selecție Director economic și Director tehnic
Lista scurta Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Hotărâre AGA 9/2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Convocator AGA 04.08.2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Anunț selecție Director economic și Director tehnic
în conformitate cu prevederile O.U.G. Nr.109 din 2011, aprobată prin Legea 111 din 2016 şi Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Declarație de consimțământ - Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Declarație pe propria răspundere - Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Procedura de selecție - Pentru vizualizare aplicați un clic aici
 
Organizarea selecţiei/evaluării membrilor Consiliului de Administraţie al Transurban SA

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, în calitate de autoritate publică tutelară prin Comisia de selecţie a candidaţilor, constituită în baza H.C.L. nr. 47/24.02.2017, anunţă organizarea selecţiei/evaluării membrilor Consiliului de Administraţie în Consiliul de Administraţie al societăţii Transurban SA Satu Mare, în conformitate cu prevederile O.U.G. Nr.109 din 2011, aprobată prin Legea 111 din 2016 şi Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

http://www.satu-mare.ro/hcl/HCL-47

Anunț selecție Consiliu de Administrație la Transurban S.A. Satu Mare

Declarație

Anunț selecție membru CA Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Anunț selecție Director comercial Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Anunț selecție membru CA Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Anunț selecție și evaluare a conducerii executive Pentru vizualizare aplicați un clic aici