INSPECTOR I.T.P.

TRANSURBAN S.A. Satu Mare anuntă organizarea concursului privind ocuparea unui post  vacant de INSPECTOR ITP, pe perioadă nedeterminată.

 

  1. Condiţii generale pentru ocuparea postului solicitate candidaților:

            -Studii medii;

            -Atestat pentru verificarea stării tehnice a autovehiculelor ( pentru GPL, categoria: II-a și III-a;

            -Cunoștințe de mecanică auto;

            -Abilități de comunicare, planificare, coordonare și relaționare cu clienții;

            -Cunoștințe de operare calculator;

            -Persoană organizată și ordonată;

            -Permis de conducere categoria B, C, CE ;

            -Să fie apt din punct de vedere medical;

            -Să nu fi avut în ultimii 2 ani încetări ale raporturilor de muncă pe motive disciplinare;

            -Fără antecedente penale;

b) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt ;

            -cerere de participare la concurs;

            -curriculum vitae;

            -copii dupa actele de studii, carte de muncă/adeverință care atestă vechimea în muncă.

            -adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie cu specificația  <Apt pentru muncă >

            -atestat pentru verificarea stării tehnice a autovehiculelor;

            -cazier judiciar;

 

Actele se vor depune la sediul TRANSURBAN S.A.-Biroul Resurse Umane, situat în Satu Mare pe str. Gara Ferăstrău, nr.9, până la data de 26.05.2020 ora 15:00

 

Proba de concurs:  Interviu

 

Concursul va avea loc în data de 27.05.2020 ora 10:00 la sediul Transurban S.A. str. Gara Ferăstrău nr.9, Satu Mare.

 

BIBLIOGRAFIE: RNTR 1, RNTR 2, RNTR 7, RNTR 6, OMT 458-2002

TRANSURBAN S.A. Satu Mare anuntă organizarea concursului privind ocuparea unui post  vacant de INSPECTOR ITP, pe perioadă nedeterminată.

 

  1. Condiţii generale pentru ocuparea postului solicitate candidaților:

            -Studii medii;

            -Atestat pentru verificarea stării tehnice a autovehiculelor ( pentru GPL, categoria: II-a și III-a;

            -Cunoștințe de mecanică auto;

            -Abilități de comunicare, planificare, coordonare și relaționare cu clienții;

            -Cunoștințe de operare calculator;

            -Persoană organizată și ordonată;

            -Permis de conducere categoria B, C, CE ;

            -Să fie apt din punct de vedere medical;

            -Să nu fi avut în ultimii 2 ani încetări ale raporturilor de muncă pe motive disciplinare;

            -Fără antecedente penale;

b) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt ;

            -cerere de participare la concurs;

            -curriculum vitae;

            -copii dupa actele de studii, carte de muncă/adeverință care atestă vechimea în muncă.

            -adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie cu specificația  <Apt pentru muncă >

            -atestat pentru verificarea stării tehnice a autovehiculelor;

            -cazier judiciar;

 

Actele se vor depune la sediul TRANSURBAN S.A.-Biroul Resurse Umane, situat în Satu Mare pe str. Gara Ferăstrău, nr.9, până la data de 26.05.2020 ora 15:00

 

Proba de concurs:  Interviu

 

Concursul va avea loc în data de 27.05.2020 ora 10:00 la sediul Transurban S.A. str. Gara Ferăstrău nr.9, Satu Mare.

 

BIBLIOGRAFIE: RNTR 1, RNTR 2, RNTR 7, RNTR 6, OMT 458-2002