Transparența

Hotărâre AGA 3/2019 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 28.06.2019 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2018:

Jr. Bujor Ionuț-Antonio - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ec. Butka Gergely Norbert - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Av. Enătescu Maria Emilia - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Leitner Ioan - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ec. Máté Ioan - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Nagy Ottó Csaba - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Sângeorzan Radu-Bogdan - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Conducerii executive pentru anul 2018:

Director general

Jr. Bujor Ionuț-Antonio - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Director economic

Ec. Fabian Dana Ioana - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Director tehnic

Ing. Molnár Csaba - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Raport asupra activității Consiliului de Administrație pentru anul 2018 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Raportul Comitetului de audit al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Raport asupra activității echipei manageriale pentru anul 2018 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 2/2019 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 30.05.2019 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorilor societății Transurban S.A. Satu Mare Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Execuția bugetară 2018

Bilanț 2018 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Note informative bilanț 2018 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Raportul auditorului Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Raportul administratorilor Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 1/2019 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 05.04.2019 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 4/2018 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 14.12.2018 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Raport asupra activității Consiliului de Administrație pentru anul 2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 3/2018 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 28.09.2018 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorilor societății Transurban S.A. Satu Mare Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Execuția bugetară 2017

Bilanț 2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Note informative bilanț 2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Raportul auditorului Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Raportul administratorilor Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2017:

Jr. Bujor Ionuț-Antonio - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ec. Butka Gergely Norbert - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Av. Enătescu Maria Emilia - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Leitner Ioan - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ec. Máté Ioan - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Nagy Ottó Csaba - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Sângeorzan Radu-Bogdan - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Conducerii executive pentru anul 2017:

Director general

Jr. Bujor Ionuț-Antonio - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Director economic

Ec. Fabian Dana Ioana - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Director tehnic

Ing. Molnár Csaba - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 2/2018 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 27.04.2018 Pentru vizualizare aplicați un clic aici 

Cod de Conduită Etică Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 1/2018
Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 19.02.2018 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Conducerii executive pentru anul 2017:

Director economic

pentru mandat nou

Ec. Fabian Dana Ioana - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

pentru sfârșit de mandat

Ec. Pop Adriana - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Director tehnic la prelungire de mandat

Ing. Molnár Csaba - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 14/2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Hotărâre AGA 13/2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Hotărâre AGA 12/2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Hotărâre AGA 11/2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 22.12.2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

CV-ul Directorului economic Pentru vizualizare aplicați un clic aici
 
Anunț privind rezultatul final aici
ANUNȚ privind rezultatul selecției Director Economic și Director Tehnic aici
 
Hotărâre AGA 10/2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 29.09.2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Anunț selecție Director economic și Director tehnic

în conformitate cu prevederile O.U.G. Nr.109 din 2011, aprobată prin Legea 111 din 2016 şi Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Declarație de consimțământ - Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Declarație pe propria răspundere - Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Procedura de selecție - Pentru vizualizare aplicați un clic aici
 
Raportulul de activitate al directorilor Transurban S.A. pe trimestrul II 2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Raportul Consiliului de administrație al Transurban S.A. pe semestrul I 2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Bilanț 30.06.2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici aici

 Selecție Director economic și Director tehnic

Lista scurta Pentru vizualizare aplicați un clic aici

 Hotărâre AGA 9/2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 04.08.2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

 Anunț selecție Director economic și Director tehnic

în conformitate cu prevederile O.U.G. Nr.109 din 2011, aprobată prin Legea 111 din 2016 şi Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Declarație de consimțământ - Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Declarație pe propria răspundere - Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Procedura de selecție - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

 Plan de administrare al Transurban S.A. pe perioada 2017-2021 - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

 Hotărâre AGA 8/2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Convocator AGA 30.06.2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Execuția bugetară 2016

Bilanț 2016 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Raportul auditorului Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Raportul administratorilor Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2016 la început de mandat:

Jr. Bujor Ionuț-Antonio - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ec. Butka Gergely Norbert - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Av. Enătescu Maria Emilia - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Leitner Ioan - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ec. Máté Ioan - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Nagy Ottó Csaba - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Sângeorzan Radu-Bogdan - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

CV-urile membrilor Consiliului de Administrație:
Jr. Bujor Ionuț-Antonio - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ec. Butka Gergely Norbert - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Av. Enătescu Maria Emilia - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Leitner Ioan - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ec. Máté Ioan - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Nagy Ottó Csaba - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Sângeorzan Radu-Bogdan - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Conducerii executive pentru anul 2016:

Director general

Jr. Bujor Ionuț-Antonio - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Director economic

Ec. Pop Adriana - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Director tehnic

Ing. Molnár Csaba - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

 Hotărâre AGA 7/2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Hotărâre AGA 6/2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Convocator AGA 26.05.2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Codul de conduită etică Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Hotărâre AGA 5/2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Convocator AGA 25.04.2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Hotărâre AGA 4/2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 3/2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 31.03.2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici
 Organizarea selecţiei/evaluării membrilor Consiliului de Administraţie al Transurban SA

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, în calitate de autoritate publică tutelară prin Comisia de selecţie a candidaţilor, constituită în baza H.C.L. nr. 47/24.02.2017, anunţă organizarea selecţiei/evaluării membrilor Consiliului de Administraţie în Consiliul de Administraţie al societăţii Transurban SA Satu Mare, în conformitate cu prevederile O.U.G. Nr.109 din 2011, aprobată prin Legea 111 din 2016 şi Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

http://www.satu-mare.ro/hcl/HCL-47

Anunț selecție Consiliu de Administrație la Transurban S.A. Satu Mare

Declarație

 Hotărâre AGA 2/2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 1/2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 27.02.2017 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2016 la sfârșit de mandat:

 Balaj Adriana Lăcrimioara -la sfârșit de mandat- Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Bartha Loránd -2016- Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Bartha Loránd -la sfârșit de mandat- Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Jr. Bujor Ionuț-Antonio -la sfârșit de mandat- Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ec. Bura Nicolae -la sfârșit de mandat- Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Darie Cristinel -2016- Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Darie Cristinel -la sfârșit de mandat- Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Av. Enătescu Maria Emilia -la sfârșit de mandat- Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Zazula Béla - la sfârșit de mandat- Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 5/2016 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 16.12.2016 Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Conducerii executive pentru anul 2016:

Director comercial -la sfârșit de mandat

Ec. Olariu Traian Dan - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Regulament de organizare și funcționare Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 4/2016 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 3/2016 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 30.09.2016 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Raportări contabile semestriale 30.06.2016

Bilanț 30.06.2016 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Recipisa bilanț Pentru vizualizare aplicați un clic aici

 Execuția bugetară 2015

Bilanț 2015 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Raportul auditorului Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Raportul administratorilor Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 2/2016 Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Convocator AGA 27.05.2016 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Conducerii executive pentru anul 2015:

Director general

Jr. Bujor Ionuț-Antonio - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Director economic

Ec. Pop Adriana - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Director tehnic

Ing. Molnár Csaba - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Director comercial

Ec. Olariu Traian Dan - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2015:

Balaj Adriana Lăcrimioara - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Bartha Loránd - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Jr. Bujor Ionuț-Antonio - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ec. Bura Nicolae - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Darie Cristinel - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Av. Enătescu Maria Emilia - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Zazula Béla - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 1/2016 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 28.01.2016 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 6/2015 Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Convocator AGA 21.12.2015 Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Hotărâre AGA 5/2015 Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Convocator AGA 27.11.2015 Pentru vizualizare aplicați un clic aici
Anunț selecție Director general Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 4/2015 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 09.10.2015 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Conducerii executive pentru anul 2014:

Director general

Jr. Bujor Ionuț-Antonio - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Director economic

Ec. Pop Adriana - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Director tehnic

Ing. Molnár Csaba - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Director comercial

Ec. Olariu Traian Dan - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2014:

Balaj Adriana Lăcrimioara - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Bartha Loránd - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Jr. Bujor Ionuț-Antonio - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ec. Bura Nicolae - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Darie Cristinel - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Av. Enătescu Maria Emilia - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Zazula Béla - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Execuția bugetară 2014

Bilanț 2014 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Raportul auditorului Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Raportul administratorilor Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 3/2015 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 29.05.2015 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 2/2015 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 08.05.2015 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 1/2015 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 27.02.2015 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2014:

Bujor Ionuț-Antonio - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 9/2014 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 8/2014 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 28.11.2014 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

CV-ul Directorului comercial:

Ec. Olariu Traian Dan - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Declarații de avere și de interese pentru anul 2013:

Director comercial

Ec. Olariu Traian Dan - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărire AGA 7/2014 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 16.10.2014 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

CV-ul Directorului general:

Jr Bujor Ionuț-Antonio - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

 Declarații de avere și de interese pentru anul 2013:

Director general

Jr Bujor Ionuț-Antonio - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Fost director general

Ing. Ivan Simion - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Anunț selecție membru CA Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Anunț selecție Director comercial Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 6/2014 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 27.08.2014 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Raportul auditorului Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Raportul administratorilor Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Situația modificării capitalului propriu 2013 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Note informative bilanț 2013 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Bilanț 2013 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Conducerii executive pentru anul 2013:

Director general

Ing. Ivan Simion - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Director tehnic

Ing. Molnár Csaba - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Director economic

Ec. Pop Adriana - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2013:

Balaj Adriana Lăcrimioara - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Bartha Loránd - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ec. Bura Nicolae - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Darie Cristinel - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Av. Enătescu Maria Emilia - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Ivan Simion - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Zazula Béla - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Conducerii executive pentru anul 2012:

Director general

Ing. Ivan Simion - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Director tehnic

Ing. Molnár Csaba - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Director economic

Ec. Pop Adriana - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2012:

Ing. Bartha Loránd - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ec. Bojan Mirela Eva - Pentru vizualizare aplicați un clic aici și aici

Ec. Bura Nicolae - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Darie Cristinel - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Av. Enătescu Maria Emilia - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Ivan Simion - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Zazula Béla - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 5/2014 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 22.05.2014. Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 4/2014 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 29.04.2014 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

CV-urile membrilor Consiliului de Administrație:

Balaj Adriana Lăcrimioara - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 3/2014 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 2/2014 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 1/2014 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 24.02.2014 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Anunț selecție membru CA Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 9/2013 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 10.12.2013 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Situația financiară 2013, semestrul I Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor pe anul 2013 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Obiective Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Indicatori de performanță Pentru vizualizare aplicați un clic aici

CV-urile membrilor Conducerii executive:

Director general

Ing. Ivan Simion - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Director tehnic

Ing. Molnár Csaba - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Director economic

Ec. Pop Adriana - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Anunț selecție și evaluare a conducerii executive Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA 8/2013 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA  7/2013 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 25.07.2013 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA  6/2013 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Convocator AGA 25.06.2013 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

CV-urile membrilor Consiliului de Administrație:

Ing. Bartha Loránd - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ec. Bojan Mirela Eva - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ec. Bura Nicolae - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Darie Cristinel - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Av. Enătescu Maria Emilia - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Ivan Simion - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Ing. Zazula Béla - Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Raportul auditorului Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Raportul administratorilor Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Situația financiară 2012 Pentru vizualizare aplicați un clic aici, aici, aici și aici

Hotărâre AGA  5/2013 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA  4/2013 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA  3/2013/1 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA  3/2013/2 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA  2/2013 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărâre AGA  1/2013 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărire AGAE  2/2012 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Hotărire AGAE  1/2012 Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Raportul cenzorilor Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Raportul administratorilor Pentru vizualizare aplicați un clic aici

Situația financiară 2011 Pentru vizualizare aplicați un clic aici și aici

Hotărâre AGA  1/2012 Pentru vizualizare aplicați un clic aici