post vacant vanzator bilete

TRANSURBAN S.A. SATU MARE scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată două posturi de VÂNZĂTOR BILETE.

TRANSURBAN S.A. SATU MARE scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată două posturi de VÂNZĂTOR BILETE.

 1. Condiții generale pentru ocuparea postului de vânzător bilete:
 • Studii medii;
 • Abilități de comunicare, orientare către client;
 • Seriozitate, responsabilitate, disciplină, corectitudine persoană dinamică și bine organizată;
 • Fără antecedente penale;
 • Apt medical;
 • Să nu fi avut încetări ale raporturilor de muncă pe motive  disciplinare;

 

 1. Dosarul de concurs trebuie să contină următoarele documente;
 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copie a cărții de muncă sau adeverință care atestă vechimea în muncă;
 • Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 • Curriculum vitae;

 

Bibliografie:

 • Legea nr. 22/1969 modificată de legea nr.54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autoritătilor sau instituțiilor publice;
 • Ordin  nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

 

Actele se vor depune la sediul Transurban S.A.-Biroul Resurse Umane, situat în Satu Mare, str. Gara Ferăstrău nr. 9 până la data de 09.07.2020, ora 15:00

Proba de concurs:

 1. Probă scrisă pentru examinarea cunoștințelor teoretice
 2. Interviul

Concursul va avea loc în data de 13.07.2020 ora 10:00 la sediul Transurban S.A. Satu Mare.