post vacant secretara

TRANSURBAN S.A. SATU MARE scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă determinată ( pe o perioada de 2 ani) postul de SECRETARĂ.

TRANSURBAN S.A. SATU MARE scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă determinată ( pe o perioada de 2 ani) postul de SECRETARĂ.

 1. Condiții generale pentru ocuparea postului:
 • Studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • Excelentă cunoaștere a limbii române, scris și vorbit;
 • Cunoștințe de operare PC ;
 • Claritate și coerență în exprimarea scrisă și orală, abilități de comunicare, atenție distributivă;
 • Seriozitate, responsabilitate, disciplină, corectitudine persoană dinamică și bine organizată, conduită elegantă;
 • Apt medical;
 • Să nu fi avut încetări ale raporturilor de muncă pe motive  disciplinare;
 1. Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente;
 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copie a cărții de muncă sau adeverință care atestă vechimea în muncă;
 • Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 • Curriculum vitae;

Bibliografie:

 • Codul de conduită etică al Transurban S.A. –poate fi consultat pe site-ul societății, la adresa www.transurbansatumare.ro, secțiunea “ Informatii de interes public”

 

Actele se vor depune la sediul Transurban S.A.-Biroul Resurse Umane, situat în Satu Mare, str. Gara Ferăstrău nr. 9 până la data de 10.07.2020, ora 15:00

Proba de concurs:

 • Interviu

Concursul va avea loc în data de 13.07.2020 ora 09:00 la sediul Transurban S.A. Satu Mare.

Director General:  Bujor Ionuț Antonio