Electrician auto

TRANSURBAN S.A. Satu Mare anuntă organizarea concursului privind ocuparea postului vacant de ELECTRICIAN AUTO .

TRANSURBAN S.A. Satu Mare anuntă organizarea concursului privind ocuparea postului vacant de ELECTRICIAN AUTO .

a) Condiţii generale pentru ocuparea postului solicitate candidatilor:

-Participantii trebuie să fie absolvenţi de școală profesională fiind declarat MUNCITOR CALIFICAT în meseria ELECTRICIAN AUTO sau studii de calificare mecanic, tehnician sau electromecanic auto.

-Cunostinte temeinice în domeniul automatizări, electric, mecanic.

-Să nu aibă antecedente penale sau concedieri disciplinare.

-Apt de muncă, dovedit prin adeverinţă medicală.

             -Vechimea în muncă prezintă avantaj.

            -Alte cerinţe: responsabilitate, disciplină, corectitudine, echilibru şi stăpânire de sine.

b) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt ;

-cerere;

-curriculum vitae;

-copii dupa actele de studii, acte de stare civilă, adeverinţă de vechime în muncă.

-copie a cărţii de muncă;

-adeverinţă medicală ;

Actele se vor depune la sediul TRANSURBAN S.A.-Biroul Resurse Umane, situat în Satu Mare pe str. Gara Ferăstrău, nr.9, până la data de 06.03.2019 ora 15:00

Proba de concurs : interviu.

Concursul va avea loc în data de 08.03.2019 ora 12:00 la sediul Transurban S.A.,str. Gara Ferăstrău nr.9, Satu Mare.

BIBLIOGRAFIE:

1.Tehnici și metode folosite pentru repararea instalatiilor electrice la autovehicule;

2.Legea nr.319/14.07.2006 a securitătii și sănătății în muncă;