Anunt concurs locuri de munca TRANSURBAN S.A.

Anunț concurs pentru următoarele locuri de muncă:

1. FUNCȚIONAR ECONOMIC

2. AGENT PAZĂ

3. MECANIC AUTO

 

1. TRANSURBAN S.A. Satu Mare anuntă organizarea concursului privind ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată de FUNCŢIONAR ECONOMIC din cadrul biroului de Marketing, Analiză preţ, Studiu de piaţă.

a) Condiţii generale pentru ocuparea postului solicitate candidatilor:

            -Absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

            -Cunoştinţe de operare pe calculator;

            -Abilităţi de comunicare;

            -Orientare către client, seriozitate, persoană dinamică şi bine organizată;

            -Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

            -Fără antecedente penale;

            -Apt medical;

b) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt ;

            -Cerere de înscriere la concurs;

           -Curriculum vitae;

            -Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;

            -Copie act de identitate

            -Copie a cărţii de muncă/adeverinţă care atestă vechimea în muncă;

            -Cazierul judiciar

            -Adeverinţă medicală ; 

Actele se vor depune la sediul TRANSURBAN S.A.-Biroul Resurse Umane, situat în Satu Mare pe str. Gara Ferăstrău, nr.9, până la data de 04.09.2018 ora 15:00

Proba de concurs : interviu.

Concursul va avea loc în data de 06.09.2018 ora 11:00 la sediul Transurban S.A.,str.Gara Ferăstrău nr.9, Satu Mare.  

                                         

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. TRANSURBAN S.A. Satu Mare anuntă organizarea concursului privind ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată de AGENT PAZĂ .

a) Condiţii generale pentru ocuparea postului solicitate candidatilor:

            -Studii medii;

            -Atestat profesional de agent pază;

            -Persoană serioasă, organizată cu simţ al răspunderii, disponibil de a lucra în ture;

            -Să nu aibă antecedente penale sau concedieri disciplinare;

            -Să fie apţi medical şi psihologic;

            -Alte cerinţe: responsabilitate, disciplină, corectitudine, echilibru şi stăpânire de sine;

b) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt ;

            -Cerere de înscriere la concurs;

           -Curriculum vitae;

            -Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor, atestat de agent pază;

            -Copie act de identitate

            -Copie a cărţii de muncă/adeverinţă care atestă vechimea în muncă;

            -Cazier judiciar

            -Adeverinţă medicală şi aviz psihologic ; 

Actele se vor depune la sediul TRANSURBAN S.A.-Biroul Resurse Umane, situat în Satu Mare pe str. Gara Ferăstrău, nr.9, până la data de 04.09.2018 ora 15:00

Proba de concurs : interviu.

Concursul va avea loc în data de 06.09.2018 ora 12:00 la sediul Transurban S.A.,str.Gara Ferăstrău nr.9, Satu Mare.  

 

 

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea nr.333 din 8 Iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. TRANSURBAN S.A. Satu Mare anuntă organizarea concursului privind ocuparea postului vacant de MECANIC AUTO .

a) Condiţii generale pentru ocuparea postului solicitate candidatilor:

    -Participantii trebuie să fie absolvenţi de școală profesională fiind declarat MUNCITOR CALIFICAT în meseria MECANIC AUTO.

          -Să nu aibă antecedente penale sau concedieri disciplinare.

          -Apt de muncă, dovedit prin adeverinţă medicală.

          -Cel puţin 3 ani vechime în meserie.

          -Alte cerinţe: responsabilitate, disciplină, corectitudine, echilibru şi stăpânire de sine.

b) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt ;

          -cerere de participare la concurs;

          -curriculum vitae;

       -copii dupa actele de studii care să ateste calificarea în profilul mecanic auto, acte de stare civilă, adeverinta de vechime în muncă sau copie după cartea de muncă.

          -adeverinţă medicală ; 

Actele se vor depune la sediul TRANSURBAN S.A.-Biroul Resurse Umane,situat în Satu Mare pe str. Gara Ferăstrău, nr.9, până la data de 04.09.2018 ora 15:00

Proba de concurs : interviu.

Concursul va avea loc în data de 06.09.2018 ora 10:00 la sediul Transurban S.A.,str.Gara Ferăstrău nr.9, Satu Mare.                                            

BIBLIOGRAFIE:

1. Cunoştinţe despre autovehicule. Rolul, construcţia, funcţionarea, defecţiunile şi reglajele principalelor ansambluri ale autovehiculului.

3. Legea nr.319/14.07.2006 a securităţii si sănătăţii în muncă.