Anunț concurs pentru mecanic auto 15.02.2018

Anunț concurs pentru mecanic auto 15.02.2018

 

                            

                                               ANUNŢ

 

  TRANSURBAN S.A. Satu Mare anuntă organizarea concursului privind ocuparea postului vacant de MECANIC AUTO.

 

a) Condiţii generale pentru ocuparea postului solicitate candidaţilor:

          -Participanţii trebuie să fie absolvenţi de școală profesională, fiind declarat MUNCITOR CALIFICAT în meseria MECANIC AUTO

          -Să nu aibă antecedente penale sau concedieri disciplinare.

          -Apt de muncă, dovedit prin adeverinţă medicală.

          -Vechimea în muncă prezintă avantaj.

          -Alte cerinte: responsabilitate, disciplină, corectitudine, echilibru şi stăpânire de sine.

 

 b) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt :

        -cerere de înscriere la concurs;

        -curriculum vitae;

      -copii după actele de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor calificări/specializări, copie act de identitate;

        -copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;

        -adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

 

Actele se vor depune la sediul TRANSURBAN S.A.-Biroul Resurse Umane, situat în Satu Mare pe str. Gara Ferăstrău, nr.9, până la data de 27.02.2018 ora 15:00

 

Proba de concurs : interviu

 

Concursul va avea loc în data de 01.03.2018 ora 12:00 la sediul Transurban S.A. str.Gara Ferăstrău nr.9, Satu Mare.

 

BIBLIOGRAFIE:

1. Cunoştinţe despre autovehicule. Rolul, construcţia, funcţionarea, defecţiunile şi reglajele principalelor ansambluri ale autovehiculului.

            -Motorul şi instalaţiile aferente acestuia.

            -Transmisia, sistemul de suspensie, sistemul de frânare, sistemul de directive.

2. Legea nr.319/14.07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.