Anunt loc de munca

Anunț concurs pentru următoarele locuri de muncă:

1. VÂNZĂTOR BILETE

2. MECANIC AUTO

3. CONDUCATOR AUTO

1. TRANSURBAN S.A. SATU MARE scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată un post de VÂNZĂTOR BILETE.

a) Condiții generale pentru ocuparea postului de vânzător bilete:

 • Studii medii;
 • Abilități de comunicare, orientare către client;
 • Seriozitate, responsabilitate, disciplină, corectitudine persoană dinamică și bine organizată;
 • Fără antecedente penale;
 • Apt medical;
 • Să nu fi avut încetări ale raporturilor de muncă pe motive  disciplinare;

 

 1. Dosarul de concurs trebuie să contină următoarele documente;
 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copie a cărții de muncă sau adeverință care atestă vechimea în muncă;
 • Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 • Curriculum vitae;

 

 1. Beneficii: Salariu brut: 3234 lei

Tichete de masă în valoare nominală de 15 lei.

Alte facilități acordate prin contractual colectiv de muncă ( prime de Crăciun și de Paște sub formă de tichete cadou, prime de pensionare, decontarea parțială a biletului de odihnă și tratament, zile libere plătite pentru evenimente deosebite).

 

Bibliografie:

 • Legea nr. 22/1969 modificată de legea nr.54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autoritătilor sau instituțiilor publice;
 • Ordin  nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

 

Actele se vor depune la sediul Transurban S.A.-Biroul Resurse Umane, situat în Satu Mare, str. Gara Ferăstrău nr. 9 până la data de 19.10.2018, ora 15:00

Proba de concurs:

 1. Probă scrisă pentru examinarea cunoștințelor teoretice
 2. Interviul

Concursul va avea loc în data de 23.10.2018 ora 10:00 la sediul Transurban S.A. Satu Mare.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. TRANSURBAN S.A. Satu Mare anuntă organizarea concursului privind ocuparea postului vacant de MECANIC AUTO .

a) Condiţii generale pentru ocuparea postului solicitate candidaților:

-Participantii trebuie să fie absolvenţi de școală profesională fiind declarat MUNCITOR CALIFICAT în meseria MECANIC AUTO.

-Să nu aibă antecedente penale sau concedieri disciplinare.

-Apt de muncă, dovedit prin adeverinţă medicală.

-Cel puţin 3 ani vechime în meserie.

-Alte cerinţe: responsabilitate, disciplină, corectitudine, echilibru şi stăpânire de sine.

b) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt ;

-cerere de participare la concurs;

-curriculum vitae;

-copii dupa actele de studii care să ateste calificarea în profilul mecanic auto, acte de stare civilă, adeverinta de vechime în muncă sau copie după cartea de muncă.

-adeverinţă medicală ;

c)Beneficii: Salariu brut: 3515 lei

Tichete de masă în valoare nominală de 15 lei.

                    Alte facilități acordate prin contractual colectiv de muncă ( prime de Crăciun și de Paște sub formă de tichete cadou, prime de pensionare, decontarea parțială a biletului de odihnă și tratament, zile libere plătite pentru evenimente deosebite, spor pentru orele lucrate în zilele de sărbători legale, spor pentru orele lucrate în weekend)

Actele se vor depune la sediul TRANSURBAN S.A.-Biroul Resurse Umane, situat în Satu Mare pe str. Gara Ferăstrău, nr.9, până la data de 19.10.2018 ora 15:00

Proba de concurs : interviu.

Concursul va avea loc în data de 22.10.2018 ora 10:00 la sediul Transurban S.A., str.Gara Ferăstrău nr.9, Satu Mare.   

    

BIBLIOGRAFIE:

1. Cunoştinţe despre autovehicule. Rolul, construcţia, funcţionarea, defecţiunile şi reglajele principalelor ansambluri ale autovehiculului.

2. Legea nr.319/14.07.2006 a securităţii si sănătăţii în muncă.


 

3. TRANSURBAN S.A. Satu Mare anuntă organizarea concursului privind ocuparea posturilor vacante de ŞOFER AUTOBUZ.

a) Condiţii generale pentru ocuparea postului solicitate candidatilor:

            -Studii medii

            -Permis de conducere categoria D, ctg.DE-prezintă avantaj

            -Dovada că au minim un an experienţă ca şofer profesionist

            -Să aibă atestat profesional de transport persoane

            -Să nu aibă antecedente penale sau concedieri disciplinare

            -Să fie apţi medical şi psihologic

b) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt ;

-cerere de participare la concurs;

-curriculum vitae;

-copii dupa actele de studii, permis de conducere, atestat profesional.

- copie a cărţii de muncă/adeverinţă care atestă vechimea în muncă.

-adeverinţă medicală ;

Actele se vor depune la sediul TRANSURBAN S.A.-Biroul Resurse Umane, situat în Satu Mare pe str. Gara Ferăstrău, nr.9, până la data de 29.10.2018 ora 15:00

Proba de concurs:interviu.

Concursul va avea loc în data de 31.10.2018 ora 10:00 la sediul Transurban S.A. str.Gara Ferăstrău nr.9, Satu Mare.

BIBLIOGRAFIE:

            ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.195 din 12 Decembrie 2002 (republicată) privind circulaţia pe drumurile publice.